Anterior Siguiente
Dende os catro meses a universidade
O Colexio está integrado por un equipo de profesores/ás que colaboran na posta en marcha dun proxecto pedagóxico, achegando o seu traballo solidario e cooperativo, e transmitindo os principios do colexio ao alumnado.