Secretaría

A Administración e Secretaría do Centro permanecerán abertas nos días lectivos, de luns a venres, en horario de 9:00 a 14:30 h. e de 16:30 a 18:30 h. Todos os documentos deben ser solicitados, como mínimo, con un día de antelación.