Comedor Escolar

A idea do Comedor Escolar non é nin pode estar á marxe do plano educativo. Polo que o devandito servizo estará cumprimentado con actividades tales como:

  • Proxección de vídeos
  • Xogos e deportes
  • Tempo de ocio

Todas elas baixo a atenta supervisión dos profesores do Centro.

Os menús serán confeccionados por expertos en nutrición infantil, así mesmo, os alimentos serán sometidos a un rigoroso control de calidade, sendo determinado os seus valores nutritivos, enerxéticos, caloríficos e vitamínicos de acordo coas necesidades nutricionales dos nenos en idade escolar.

Estes menús enviaranse aos fogares a principios de cada mes, para que saiban de antemán o que comerán os seus fillos.

Aqueles alumnos que por Prescrición Médica deban seguir un réxime alimenticio respectarase o mesmo, logo de comunicación a Dirección de Centro.

Ver menú