Aula de audición e linguaxe

Ten como finalidade ser un recurso de axuda á integración do alumnado que presenta necesidades específicas ou deficiencias na adquisición ou desenvolvemento da súa linguaxe, mediante a atención temperá ou reeducación da linguaxe nos casos que asi o precisen. Serán contidos de traballo a percepción e discriminación auditiva, articulación, respiración-soplo, praxias bucofonatorias, conciencia fonética, razonamento verbal e o proceso comunicativo en xeral.